cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Besedy > EU –- Jak komunikovat s úřady

EU -– Jak komunikovat s úřady

B o s k o v i c e (Jim) -- Máte špatné zkušenosti s úřady? Myslíte si, že vám úředníci nechtějí rozumět? Umíte podat žádost? Víte, kam se s ní obrátit? Pokud máte některý z uvedených problémů a chcete jej řešit, existuje pomoc. Problém pomůže řešit Komunikační manuál pro veřejnou správu. Jeho zcela čerstvý překlad přivezla na besedu o tom, co nám přinese vstup do Evropské unie, Kateřina Kopřivová z Mezinárodního institutu pro marketing, komunikaci a podnikání (IMCE) v Brně, kterou minulé úterý uspořádal v kinokavárně Klub přátel Boskovic.

Prostřednictvím manuálu dostane občan návod, jakým způsobem komunikovat s úřady, jak se dožadovat svých práv, ale i to, jak by se měl chovat úředník a úřad. Stejně tak zde jsou vypočteny možnosti neziskových organizací. Podle slov Martiny Kopřivové tento komunikační manuál považují města za kuchařku, která může pomoci ke komunikaci s občany. Manuál zatím není možné získat v tištěné podobě, od konce března ale bude k dispozici na internetové adrese www.komunikujici-mesto.cz. „Je to jiný svět. Není to přesně aplikovatelné na místní podmínky, ale je to návod,“ uvedla dále Kopřivová s tím, že do manuálu zapracovávají použitelné situace tak, jak je získávají od partnerů ze zemí EU.

Velmi zajímavé byly i informace dalších hostí besedy o Evropské unii. O aplikaci evropských norem do praxe, obzvláště pak praxe samosprávy a budoucích možnostech v komunikaci se zahraničím po vstupu do EU hovořila Helena Burianová z nevládní organizace Altego, která se zabývá osobnostním rozvojem dětí. Burianová staví na svých zkušenostech někdejšího vedoucího odboru zahraničních vztahů brněnského magistrátu a dnešní práce v neziskové organizaci.

Luděk Zahradníček z ministerstva zahraničí přiblížil historii vzniku Evropské unie, informoval o současném stavu příprav naší země ke vstupu a upozornil na to, co musíme udělat, aby nás unie přijala. Hovořil o ztrátě suverenity a získání čtyř svobod - pohybu zboží, pohybu kapitálu, pohybu služeb a pohybu osob. I on odkázal na cesty, jak získávat informace. Například na teletextu ČT 1, stránky 590 - 594, Informační centrum EU na adrese www.evropska-unie.cz, dále www.euroskop.cz a Městskou knihovnu v Boskovicích.

Stránku připravila: © Pavla Pitnerová, červen 2008