cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Osobnosti Boskovicka > Veselý Jiří-Maria

Veselý Jiří-Maria

dominikán, kněz a pedagog
* 15. listopadu 1908 Protivanov
+ 31. srpna 2004 Olomouc

Narodil se 15. listopadu 1908 v Protivanově, byl pokřtěný Leopold. Několik příbuzných jeho matky bylo kněžími. Pocházel z pěti dětí a byl nejstarší. Jeho tatínek v 1. světové válce narukoval, bojoval na východní frontě a v roce 1918 v Těšíně zemřel na tyfus. Po osmileté docházce do obecné školy nastoupil Leopold v roce 1922 na Gymnázium v Boskovicích. Spolu s dalšími studenty chodili do Boskovic pěšky a bosí. Teprve u říčky Bělé si umyli nohy a obuli boty. V září při nástupu do Gymnázia Leopold s hrůzou zjistil, že někteří z jeho spolužáků jsou židi. To pro něho bylo zcela něco nového, protože v Protivanově byli všichni katolíci. Nechtěl připustit, že by seděl v lavici s židem, proto se se třemi dalšími spolužáky rozhodli, že tyto židy pokřtí. Chtěli to uskutečnit na chodbě u vodovodu, ale než se jim podařilo oba židy dostat pod vodu, ti začali křičet a křest se tedy nemohl uskutečnit. Dokonce jim hrozilo propuštění ze studií, ale pan školník se přimluvil, a tak mohli všichni ve studiu pokračovat. Leopold pak nakonec přes týden bydlel v Boskovicích u známých židů, kterým tatínek vozil brambory. Po dvou letech studia v Boskovicích Leopold přestoupil do Brna na 1. České státní gymnázium. Maturoval tam v roce 1930 a poté vstoupil do řádu Bratří kazatelů sv. Dominika v Olomouci. Z Leopolda Veselého se stal dominikán bratr Jiří Maria v roce 1930 vstupem do řádu. V letech 1933–1936 studoval v Římě na dominikánské teologické fakultě filozofii a teologii. V roce 1937 byl v Olomouci vysvěcen na kněze, o rok později se stal profesorem teologie. Až do roku 1940 působil jako profesor na dominikánském bohosloveckém generálním učilišti v Olomouci. V letech 1941–1944 přednášel už jako docent v oboru klasické filozofie na katolické univerzitě v Miláně. V letech 1944–1945 se zapojil do československého odboje v Itálii. Odtud se vrátil (v roce 1945) jako major západní armády a partyzán. Po návratu do vlasti zastával místo převora v pražském dominikánském konventu u sv. Jiljí. Po zrušení řádu v roce 1950 žil v Želivě a v roce 1955 se vrátil do Protivanova. Po dvou letech zotavení nastoupil jako dělník při výkopových pracech archeologického výzkumu Velkomoravské říše na jižní Moravě. V květnu 1968 byl pozván na univerzitu do Milána, odkud pak přešel na papežskou univerzitu v Římě. I tam se mj. účastnil archeologického výzkumu pod bazilikou u hrobu sv. Petra a byl také průvodcem významných osobností do těchto míst.

Velice důležitou aktivitou v jeho životě byla a je jeho pedagogická činnost. Mnoho let přednášel o slovanské vzdělanosti, o všeobecné archeologii od počátku až ke křesťanství, věnoval se výzkumům v dílech Cyrila a Metoděje, apod. Přednášel studentům z celého světa – v italštině, angličtině, němčině i francouzštině a o jeho přednášky byl vždy veliký zájem.

V roce 1990 se J. M. Veselý vrátil do Československa při příležitosti návštěvy papeže Jana Pavla II. V roce 1992 při pobytu ve vlasti se Jiří Maria Veselý přijel podívat do Boskovic. Navštívil také Gymnázium, kde při rozhovoru s ředitelem Dohnálkem vzpomínal na dobu svého studia na škole (1922–1924; prima a sekunda).

Stránku připravila Eva Šmétková, květen 2019