cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Osobnosti Boskovicka > Šťastný Vladislav

Šťastný Vladislav

pedagog
* 16. června 1891 Chrudimsko
+ 9. ledna 1976 Jevíčko

Narodil se 16. 6. 1891 na Chrudimsku v učitelské rodině. Vystudoval gymnázium v Novém Městě na Moravě, učitelský ústav v Poličce a zkoušku způsobilosti složil roku 1913. Původně působil na Horním Štěpánově a v Cetkovicích. V Borotíně začal působit jako řídící učitel dne 1. 3. 1927. Na zkoušku zavedl vyučování od 8.30 hodin, v první třídě odstranil břidlicové tabulky a od třetí třídy uvedl v platnost nové čítanky Ráno. Desáté výročí republiky bylo pro Šťastného významnou událostí obce. (hudba, projevy, fanfáry z Libuše, sbor sokolských pěvců, výzdoba pomníku padlých, večerní žákovská besídka a.j.). Největší jeho podíl byl při různých oslavách a manifestacích. Stejný díl Šťastného byl v mnoha příkladech jako přispěvatel, v Učebnicích pravopisu, díl I. až IV. vydaných nákladem Vydavatelského odboru ÚSJU v Brně roku 1933 až 1937. Jeden náležitý vzor uvádím podle Učebnice, díl II.

„Pod naší vesnicí se říká U mlýnka. Býval tam mlýn. Mlýnské kolo tam hřmotilo. Mlýnice tam se třásla pohybem strojů. Mlynářská chasa tam pracovala. Mlynář s mlynářkou vítali mleče. Mlýn potom vyhořel. Mlynář s rodinou se odstěhoval do vesnice. Dosud se tam říká U mlynářů.“

Ve svých příkladech pro Učebnici Šťastný vytvářel s oblibou vlastivědné pojmy. To se například projevilo U mlýnka a dále v Továrkových pověstech Zašlými stezkami, připravené roku 1941 a vydané roku 1972. Továrek zde píše „Pověsti a zkazky z Borotína opatřil se vzácnou ochotou řídící učitel Vladislav Šťastný.“ V poznámkách uvádí jména sběratelů: Lubomír Sedlák, František Partyš, Miloslav Janík a Miloslav Matuška.

Co ještě dodat ke jménu Šťastný? Byl vzdělavatelem Sokola, kde se projevil jako vynikající řečník. Mimo svoje učební vědomosti, vyučoval ještě evangelické náboženství od prvního ročníku až po osmý.

Dne 1. 11. 1955 odešel do Jevíčka - do důchodu. Svoje povinnosti konal jako výborný ředitel školy v Borotíně celkem 28 let, oblast jeho působení se vryla do paměti mnoha jeho žáků a ohlas jeho práce byl vskutku na výši doby. Zemřel dne 9. ledna 1976.

Stránku připravila Eva Šmétková, květen 2019