cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Osobnosti Boskovicka > Šponer Bedřich

Šponer Bedřich

historik, publicista
* 16. listopadu 1886  Jevíčko
+ 28. července 1976  Boskovice

Narodil se 16. listopadu 1886 v Jevíčku. Jeho otec tam měl perníkářskou živnost, matka byla v domácnosti.

Navštěvoval obecnou školu a po ní Reálku, kterou v roce 1905 ukončil zkouškou dospělosti. Od téhož roku studoval v Praze na Vysoké škole technické, obor chemického inženýrství. Z finančních důvodů však studia nemohl dokončit. Nastoupil u někdejšího berního úřadu v Jevíčku, kde působil od roku 1909 až do roku 1925. Po přeložení do Zábřehu na Moravě tam působil až do roku 1936, kdy se vrátil do Boskovic a stal se ředitelem berního úřadu. V této funkci působil až do roku 1948, kdy byl penzionován.

Již za svých studií na střední škole se zabýval historií a zvláště vlastivědnou činností. Své poznatky publikoval v různých časopisech i v denním tisku. Krátce po návratu do Boskovic se zapojil do práce Muzejního spolku a v roce 1937 se stal kustodem sbírek boskovického muzea. Od roku 1942 byl čestným boskovickým archivářem.

Svoji činnost v muzeu vykonával téměř 40 let s velkou péčí a láskou a také důkladností jemu danou až do své smrti. Zemřel 28. července 1976 v Boskovicích.

Stránku připravila Eva Šmétková, květen 2019