cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Osobnosti Boskovicka > Šmétka Josef

Šmétka Josef

pedagog
* 5. července 1905 Žďárná
+ 7. listopadu 1974 Boskovice

Narodil se 5. července 1905 ve Žďárné. Byl prostřední z pěti dětí, měl dva bratry a dvě sestry. Po obecné škole pokračoval ve studiu na měšťance a v letech 1917–1925 na gymnáziu v Boskovicích. Vzpomínal, jak často s jinými chlapci chodíval pěšky do školy, jak dával kondice, aby rodiče příliš finančně nezatěžoval. Maturitní zkoušku složil s vyznamenáním a začal studovat na Filosofické fakultě Masarykovy university v Brně češtinu a latinu. Studia dokončil v roce 1929, ale práci nenašel ihned a byl po jistý čas nezaměstnaný.

Počátky jeho působení patřily Slovensku. Nejprve vyučoval na Státním reálném gymnasiu v Nitře, poté v létech 1932–1934 absolvoval vojenskou službu v Prievidzi a po ní učil ve Spišské Nové Vsi a pak v Banské Štiavnici. Mezi jeho studenty na gymnáziu byli např. pozdější skvělí herci Gustáv Valach a Július Pántik, byl jejich třídním profesorem. Na Slovensku také poznal svoji budoucí manželku, která studovala Učitelský ústav.

V roce 1941 se přestěhoval s rodinou do Žďárné a začal učit na Reálném gymnáziu v Boskovicích. Tam působil až do svého odchodu do důchodu v roce 1966. Ve školním roce 1944–45 byl totálně nasazen na práci do Minervy. V roce 1953 měl problémy kvůli neloajalitě k tehdejšímu režimu a připravovalo se dokonce jeho přeřazení na školu mimo Boskovice, ke kterému však nakonec nedošlo.

Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let působil v redakční radě Vlastivědných listů.

Zemřel 7. listopadu 1974. Na toto datum připadá jedno minulým režimem oslavované výročí a tak byl problém získat povolení, aby v ten den na budově gymnázia mohla být vyvěšena černá vlajka.

Stránku připravila Eva Šmétková, květen 2019