cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Osobnosti Boskovicka > Placzek Baruch

Placzek Baruch

pedagog, básník, zemský rabín
* 5. října 1834 Hranice na Moravě
+ 7. září 1922 Brno

85 let od úmrtí

Narodil se 5.10.1834 v Hranicích na Moravě. Byl významným synem boskovického rabína Abrahama Placžeka. Po maturitě na gymnaziu v Brně studoval na univerzitách ve Vídni a v Lipsku, kde byl6. listopadu 1856 promován doktorem filozofie. Vyučovcal pak na židovských školách ve Frankfurtu nad Mohanem a v Hamburku. Od roku 1860 byl rabínem v Brně. Po smrti svého otce byl jmenován zemským rabínem a tuto funkci vykonával až do své smrti 7.9.1922

Proslul jako řečník a kazatel. Mnohá jeho kázání a smuteční projevy vyšly tiskem. Roku 1867 publikoval sbírku básní „Im Eruw“, v pozdním stáří se věnoval přírodovědnému bádání.

Dne 9.července 1901 obdržel čestné občanství jako uznání morálních vlastností a poděkování za působení ve funkci zemského rabína v Brně v posledních dvou desetiletích.

Stránku připravila Eva Šmétková, květen 2019