cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Osobnosti Boskovicka > Oderský Jaroslav

Oderský Jaroslav

sochař, odbojář
* 6. července 1902 v Boskovicích
+ 1991 ve Sklenném

Narodil se 6. července 1902 v Boskovicích ve velmi chudých poměrech. Neměl možnost studovat, i když měl sklony k umělecké činnosti, zvláště k malování a sochařství.

V období před druhou světovou válkou vytvořil Jaroslav Oderský sochu T. G. Masaryka, vytesanou v nadživotní velikosti. O tom, jak socha vznikala se již mnoho nedozvíme.

Rodina Oderských bydlela v židovské čtvrti, kde Jaroslav Oderský měl svoji dílnu, kde vyráběl sádrové sošky, které mu jeho děti pomáhaly odlévat z forem, retušovat, malovat i lakovat. V době stanného práva byl Jaroslav Oderský vězněn na Cejlu v Brně za spoluúčast v protifašistickém odboji. Pak následovalo nucené nasazení do Lince v Rakousku. Velmi činný byl i po válce, kdy dlouhou dobu pracoval v boskovické Minervě.

Ke konci svého života odešel ke svému synovi do Sklenného, kde ve svých 89 letech zemřel. Velkou oporou mu byla celý život jeho manželka, která ho podporovala v jeho aktivitách a měla velkou zásluhu na formování jeho plodného života.

Jaroslav Oderský byl lidový umělec. Socha T. G. Masaryka, která vznikla z jeho rukou jej bude připomínat nejen současníkům, ale i budoucím občanům Boskovic.

Stránku připravila Eva Šmétková, květen 2019