cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Osobnosti Boskovicka > Nagy Samuel

Nagy Samuel

farář evangelické reformní církve
* 19. března 1802 Vanovice
+ 9. srpna 1863 Vanovice

Vzpomínka na Samuela Nagyho.

Při projížďce Malou Hanou upoutá zrak dvojvěžatý vanovický kostel. Spolu s třemi tisíci věřícími vybojoval jeho postavení farář Samuel Nagy. Narodil se před 200 léty ve Vanovicích dne 19. března 1802 jako syn evangelického faráře. Vystudoval gymnazium v Moravské Třebové, ve 12 letech šel do lycea v Bratislavě, kde se naučil jazyku anglickému a francouzskému. V sedmnácti letech studoval teologii a právo v Debrecíně. Pro otcovu nemoc se musel vrátit domů a v roce 1824 stal se farářem, aby byl oporou osiřelé rodině. V den pohřbu svého otce 6. dubna 1828 stal se farářem evangelické reformní církve. Roku 1839 zřídil církevní hřbitovy v Dolním Horním Smržově. Jako výborný znalec lidské povahy dovedl nadchnout členy sboru, že v roce 1839 za velikého odporu úřadů se pustil do stavby největšího moravského evangelického chrámu ve Vanovicích. Stavba byla několikrát zastavena olomouckou konsistoří, ale osobně vždy novou intervencí ve Vídni vymohl povolení pokračovat v díle. Chrám byl otevřen roku 1844 a vybaven krásnými varhany, hodinami a z Anglie obdržel jako dar zvony v podobě podkovy. V roce 1846 zbudoval při kostelu nový hřbitov a v roce 1849 až 1851 byla postavena velmi účelná palácová fara. V krátké době nato byly postaveny církevní školy ve Vanovicích, Sudicích a Uhřicích.

Na podnět Samuela Nagy byl svolán 3. prosince 1848 sjezd evangelíků do Vídně, kde byly vysloveny požadavky církve ke státu. Opětovné přání pak tlumočil osobně přímo císaři, meškajícímu tehdy u Olomouce. V roce 1843 vydal publikaci „Duchovní zbroj“ a přeložil Elsnerův katechismus pro školy. Byl mistrem slova, mistrem v jednání, mistrem vzorného života. Byl neobyčejně bystrý, moudrý, všestranně vzdělaný, pilný, svědomitý a energický. Zesnul 9. srpna 1863 a odpočívá na hřbitově ve Vanovicích.

Na závěr je nutné poznamenat, že v posledních létech byla za podpory státu opravena střecha kostela a věží a také opraveny varhany.

Vzpomínku sepsal podle historických pramenů J. Filip, plných 50 roků presbyter sboru vanovického.
Stránku připravila Eva Šmétková, květen 2019