cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Osobnosti Boskovicka > Krchňák Alois

Krchňák Alois

kněz
* 6. prosince 1922 Světlá u Boskovic
+ 29. srpna 2008 Brno

Msgr. Dr. Alois Krchňák se narodil 6. prosince 1922 ve Světlé, kde pak prožil své dětství i mládí. Pocházel z pěti dětí, rád poznával okolí svého rodiště, byl členem Orla, rád se věnoval studiu. Na reálném gymnáziu v Boskovicích zažil německou okupaci. V roce 1942 úspěšně složil maturitní zkoušku a přihlásil se na studium teologie do brněnského alumnátu. Brzy byl ale předvolán k odjezdu na nucenou válečnou práci

do St. Valentinu v Rakousku, kde pak pracoval v továrně. Byl ale označen za nespolehlivého a přeložen ke stavební firmě, kde pracoval s dalším „sabotérem“ – básníkem Janem Skácelem.

Po válce se z nucených prací Alois Krchňák vrátil do rodného kraje. V Boskovicích se zasloužil o zřízení exercičního domu v budově kláštera. V roce 1946 byl Alois Krchňák poslán na studia do Říma. O tři roky později mu čs.velvyslanectví v Římě odebralo cestovní pas a znemožnilo mu návrat domů. Musel tedy v Římě zůstat. 4. března 1950 tam byl vysvěcen na kněze a od následujícího roku začal působit v jižním Tyrolsku a od roku 1954 v Itálii v Cortině d´Ampezzo. Tam se v roce 1956 konaly ZOH a Alois Krchňák se snažil o setkání s našimi sportovci. Setkal se ale hlavně s příslušníky STB, kteří naše sportovce přísně hlídali. V roce 1957 se Alois Krchňák vrátil do Říma k dalšímu studiu teologie a práva na Lateránské univerzitě a v roce 1961 přešel na univerzitu do Mohuče. Během svého života Alois Krchňák pracoval na mnoha místech, hlavně v Německu. Hodně cestoval, studoval , ale také se setkával s lidmi, kteří na něho „byli nasazeni“. Někteří ho na své „poslání“ opatrně upozorňovali.

V roce 1980 Alois Krchňák zorganizoval setkání Čechů žijících mimo republiku s papežem Janem Pavlem II. V roce 1984 se v Německu zasloužil o vydání poštovní známky, která připomíná 100. výroční úmrtí Gregora Mendela. Velice rád se Alois Krchňák setkával se svými přáteli, mezi něž patřil pochopitelně i Tomáš Špidlík, současný kardinál. Mnoho let působil také jako soudce nebo advokát na diecézním soudě v Mohuči. Poslední léta před svým penzionováním žil a pracoval např. v Raunheimu a Rockenbergu.

V roce 1990 se po 44 letech přijel podívat do svého rodného kraje. A protože byl vždy velkým patriotem, rozhodl se vrátit natrvalo. Od roku 2005 žil v Brně v Domě u Svaté Rodiny. Pracoval. Psal knihu o svém bratrovi P. Františku Krchňákovi – faráři a děkanovi v Letovicích, psal svoje vzpomínky. Zajímal se také o dění na Boskovicku a občas sem zajížděl. 24. června 2000 bylo Aloisi Krchňákovi uděleno Čestné občanství města Boskovic.

Při písemném styku, návštěvách Boskovic i během svého pobytu v Brně se Alois Krchňák seznámil s činností Klubu přátel Boskovic. Naše aktivity sledoval, líbily se mu a na některé z nich také finančně přispíval. Se zájmem četl Vlastivědné listy Boskovicka. Zpráva o jeho smrti nás velice zarmoutila. Ztráta vzdělaného, obětavého, přátelského a chápajícího člověka je vždy nenahraditelná.

Msgr. Dr. Alois Krchňák zemřel 29. srpna 2008 v Brně.

Čest jeho památce.

Stránku připravila Eva Šmétková, květen 2019