cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Osobnosti Boskovicka > Kalabusová Josefa

Kalabusová Josefa

vlastivědná pracovnice
* 24. prosince 1905 Vanovice
+ 8. srpna 1987

Narodila se 24. prosince 1905 ve Vanovicích a zůstala jim věrná po celý svůj život. Již ve svém mládí objevila krásu milovaného kraje a s houževnatou věrností z ní čerpala. Její celoživotní dílo obsahuje širokou stupnici vlastivědných oborů z regionu jižní části Malé Hané. Je s podivem, jak tato prostá venkovská žena vytvářela svoje dílo prostředky nehledanými i nejvšednějšími. Objevovala a zachraňovala krásu malohanáckého lidového kroje, prostých výšivek, úvodnic, obřadních pokrývek, starých rukopisů i tisků, rodinných kronik, hmotných odkazů pravěkých kultur a všech ostatních společenských hodnot. V posledních letech to byly ještě lidové zkazky, které sbírala v okruhu svého regionu. Na sklonku svého života již trpěla těžkou chorobou a přála si darovat své pozůstatky společenských hodnot tak, aby se trvale uchovaly pro věky budoucí. Její bratr Josef Kalabus po její smrti obohatil národopisné sbírky a muzea. Moravské muzeum v Brně např. přijalo 89 kusů textilií, jako například šátky, spodničky, sukně, zástěry, kacabajky, úvodnice, vesty, koutnice, kapesníky, vysloužence, krézly, punčochy atd. Byly to ale také vzácné tisky. Jednalo se např. o náboženská díla, bible, postily, kancionály, modlitby, písně, čítanky apod.

Josefa Kalabusová zemřela po dlouhé těžké nemoci 8. srpna 1987.

Stránku připravila Eva Šmétková, květen 2019