cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Osobnosti Boskovicka > Hiller Jan

Hiller Jan

náčelník Sokola Boskovice
* ???
+ ???

Prof. Jan Hiller vstoupil do Sokola v Boskovicích na podzim 1903 a hned při příštích volbách v roce 1904 byl zvolen do výboru. Byl osm let v Jednotě náčelníkem. V září 1911 byl jmenován profesorem na II. českém státním gymnaziu v Brně. Jeho činnost se neomezovala jen na funkce v Sokole. Pracoval ve spolku muzejním, politickém klubu, obecní knihovně, hudebním kuratoriu, po dvě období zasedal v městské radě a úspěšně působil v radakční radě boskovických „Národních Novin“.

Vzácný projev uznání.

Jaké oblibě a vážnosti se těšil br. prof. Hiller (náčelník boskovického Sokola -pozn.red.) i v kruzích nesokolských, ukazuje nejlépe přípis,jejž živnostnictvo boskovské zaslalo starostovi sokolské jednoty boskovské. Dopis zní: „ Velectěnému pánu, panu Ludvíku Šafáři, starostovi TělocvičnéJednoty Sokol v Boskovicích. Loučíte se s Vaším Vám všem tak milým bratrem náčelníkem prof. Janem Hillerem. Jednota Vaše utrpí odchodem bratra Hillera ztrátu, kterou těžce nahradit. P.prof. Hiller nebyl Vám pouze náčelníkem, byl Vám vším, byl Vám duší Sokola, který mu byl tak milý a kterému se věnoval tak cele a opravdově. Než nejste sami, kteří jeho ztrátu cítíte a odchodu jeho želíte. I my čestí obchodníci ztrácíme v panu prof. Hillerovi velkého příznivce. Vše, co české a dobré, podporoval - a takovým byl i vůči českému obchodu v BOskovicích. Podepsané společenstvo prosí Vás, pane starosto, abyste projev tento při dnešním čestném večeru lasskavě tlumočil a ujišťujeme pana prof. Hillera, že přízeň a důvěru, kterou k nám choval, dovedeme oceniti a odchodu jeho želíme. Škoda takových Hillerů z Boskovic ! Je jich zde ne mnoho a je jich zde zapotřebí. Na novém působišti přejeme panu prof. mnoho zdaru a prosíme, aby nás zachoval v blahé paměti. -V Boskovicích dne 9. září 1911. Společenstva živností svobodných a konces. pro Boskovice a okolí. František Svátek, předseda, S.A. Kubín, místopředseda, M.Friš, Fr. Neděla, M.Polák, Fr. Šašek, výboři.

Uveřejněno v Nové Malé Hané 16. září 1911
Stránku připravila Eva Šmétková, květen 2019