cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Osobnosti Boskovicka > Čelikovský Bedřich

Čelikovský Bedřich

sochař, výtvarník, designér, pedagog
* 19. dubna 1929 v Paříži
+ 23. října 2015 v Brně

Malíř, sochař, medailér a výtvarný pedagog se narodil 19. dubna 1929 v Paříži, kam jeho rodiče odjeli za prací. Od sedmi let vyrůstal u rodičů své matky v Boskovicích, kde také chodil do školy. Za druhé světové války se vyučil knihkupcem a nakladatelem u svého strýce Františka Hrazdiry. Během této doby absolvoval aranžérský kurz a kurz pro divadelní výtvarníky v Brně. Boskovice, se svou bohatou kulturní tradicí mělo velký vliv na formování jeho zájmů. Působil v Městském ochotnickém divadle nejen jako scénograf a malíř kulis vedle Pavla Bačovského a Antonína Vorla, ale i jako trombonista v divadelním orchestru a také i v tehdy populárním orchestru Rytmia.

Po skončení 31měsíční vojenské služby u letectva se přihlásil na Školu uměleckých řemesel v Brně do oddělení průmyslového výtvarnictví prof. Karla Langera. Na profesory a tato léta vzpomíná jako na nejkrásnější v životě. Navrhuje výrobky pro n. p. Chronotechna a Chirana. Vysokoškolské vzdělání získal na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, studiem výtvarné teorie a výtvarné výchovy se specializací kresba a grafika u doc. Aljo Berana, modelování a sochařství u zasloužilého umělce prof. Vladimíra Navrátila. Na základě konkurzu nastoupil na místo tech. asistenta na Fakultu architektury VUT v Brně, katedry vývoje architektury a rekonstrukcí památek prof. Ing. arch. Antonína Kusiala.

S týmem ústavu řeší modelové studie projektů, na příklad areálu a vstupní haly nové strojní fakulty, polyekránu do Kyjeva, Muzeum dělnického hnutí a další. Zapojuje se také do řešení státního vědeckovýzkumného úkolu "Dokumentace lidové architektury na Moravě", kde se mu nabízí možnost poznání života venkovského lidu. Zvláště si zamiloval Valašsko, kam jej orientoval již prof. Langer.

Později, jako odborný asistent na katedře kreslení a modelování u nár. umělce prof. Miloše Axmana a v sousedství ateliéru nár. umělce prof. Makovského získává další cenné odborné zkušenosti.

Vedle svých pedagogických povinností se zabývá i vlastní výtvarnou činností v oblasti malba, užitá grafika, medaile a sochařská tvorba v architektonickém začlenění. Spolupracuje s řadou architektů a výtvarníků. Pro Klub přátel Boskovic vytvořil pomník Otakara Kubína a několik dalších pamětních desek. S novým vedoucím katedry prof. Vladimírem Preclíkem spolupracuje i na vybudování fakulty výtvarných umění. V roce 1994 přechází na nový obor „Průmyslový desing ve strojírenství" na Fakultě strojního inženýrství VUT, kde se dodnes podílí na výchově mladých inženýrů - designerů.

Bedřich Čelikovský zemřel náhle dne 23. října 2015 v Brně.

Stránku připravila Eva Šmétková, květen 2019