cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Neziskové organizace > Akční plánování

Plánovací víkendy k oživení židovského města

Na setkání akčního plánování v září 2001 vznikla skupina lidí, která se chtěla naznačeným problémům věnovat i nadále a dovést konkrétní cíle k realizaci. Organizací série víkendů akčního plánování, jsme chtěli postupně navržené problémy diskutovat a hledat cesty k jejich nápravě. Po komunálních volbách v listopadu jsme prosazovali vzniklý plán do dlouhodobého programu rozvoje města a v dalším roce začali s realizací jednotlivých kroků. Za stěžejní bod považujeme spolupráci s radnicí, oslovení městských zastupitelů a odborníků z Památkového ústavu v Brně, projektantů, architektů, zástupců dalších občanských sdružení a vlastníků objektů (Židovská obec Brno a další... ).
Celý projekt vyvrcholil vytvořením konkrétního plánu kroků a zejména pak jeho projednáním v komisích Města Boskovice a přijetím zastupitelstvem města.
Akce se uskutečnila za podpory Nadace Partnerství Brno a Open Society Fund Praha.

Z diskuse vyplynula řada námětů a připomínek: .

 • proluky po chybějících domech narušují statiku okolních budov, otázka jejich využiti, stavební úpravy a opravy, dořešení některých průchodů, zdí...
 • režim dopravy v židovském městě a zásobování přilehlých obchodů: možnosti parkování v jiných než fotograficky atraktivních místech
 • navrácení života do prostoru mezi domy: letní zahrádky u restaurací, osazení lavičkami, otevření a zpřístupnění tohoto prostoru, nedostatečné občanské vybavení - chybí např. odpadkové koše
 • zeleň v židovském městě: památkově nepříliš vhodné umělé ostrůvky zeleně ...
 • podpora podnikání v této lokalitě
 • nalezení vhodného prostoru pro dětské hřiště v blízkosti židovského města
 • péče o židovské město a zodpovědnost za něj: nalezení životaschopného kompromisu mezi zástupci města a obyvatel
 • podpora medializace a propagace této lokality
 • celkové směřování židovské čtvrti: možnosti turistické, výchovně-vzdělávací, sportovní, místo k bydlení či podnikání

Realizace požadavků proběhla v roce 2003:

 • Město provedlo opravu podle požadavků - dobudovat dětské hříště na rohu ulice Zborovské a Traplovy, opravit oplocení, doplnit brankou proti vniknutí psů.
 • Klub zajistil z přidělené dotace 8 laviček a 5 odpadkových košů, které byly před turistickou sezónou rozmístěny po židovské čtvrti.
 • Město zajistilo projekt - Upravit bezejmennou uličku mezi ulicí Zborovskou a Plačkovou (u bufetu Jasmín) a počátkem druhého pololetí opravilo cestu vydlážděním kočičími hlavami. Tím byl úkol splněn.
Nepodařilo se provést úpravu provozních hodin restaurací v ŽM, což je úkol dlouhodobý. Byl však zaveden zvýšený dohled ze strany městské policie.

Poděkování patří Městu Boskovice za vstřícný přístup k požadavkům občanů i k návrhům Klubu přátel Boskovic.

Stránku připravila: © Pavla Pitnerová, červen 2008